6:45-9:00

Dzieci schodzą się do przedszkola i witają nowo przybyłych. Uczymy serdeczności i bycia miłym dla innych. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne.

9:00-9:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

9:30-12:00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne.

12:00-12:30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12:30-14:00

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie literatury pięknej i muzyki relaksacyjnej. Praca indywidualna z dzieckiem.

Podwieczorek.

14:00-17:00

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.